Triple B Hunt

Opgericht in 1990

De meute van de Triple B Hunt

De meute van de Triple B Hunt is een Private Pack die voornamelijk bestaat uit foxhounds. De foxhound kenmerkt zich door het geluid dat zij geven als ze het spoor gevonden hebben (Full cry). Dit geluid draagt zeer ver, waardoor alle volgers te paard de meute ook op gehoor goed kunnen volgen.

Onze huntsman verzorgt de meute dagelijks in onze kennel en prepareert ze voor iedere slipjacht. Naast de wekelijkse slipjachten gedurende het jachtseizoen, wordt de meute het hele jaar getraind (exercisen) door onze huntsman en enkele enthousiaste leden.  

Niet alle honden worden op iedere jachtdag ingezet. Doorgaans wordt een selectie van koppels gemaakt die voor de betreffende jachtdag de beste prestatie kunnen leveren. Soms verhinderen kwetsuren/blessures, maar ook zaken als onervarenheid, rust of loopsheid selectie in de meute.

Wij leiden onze jonge honden zelf op, anticiperen op hun rasspecifieke aanleg om het spoor te vinden en te volgen en verrijken de bloedlijnen in de meute regelmatig met honden uit andere meutes.