Triple B Hunt

Opgericht in 1990

Etiquette Triple B Hunt

Algemeen

 • Bij een toespraak (voor, tijdens en na de jacht) zetten de heren de cap af en hebben de dames de rechterhand rechts achter het zadel, met uitzondering van de Hunt Staff.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de Master of de Fieldmaster, en blijf achter hen.
 • Indien de meute met de Huntsman u passeert is het correct hen met de cap af te begroeten, de dames de rechterhand achter het zadel. 
 • Ook wanneer u stilstaat, praat u met gedempte stem en geeft u nooit commando’s aan de honden.
 • Geef de Huntsman en de Hunt Staff altijd voorrang, laat ook achteropgeraakte honden veilig passeren, en zorg dat uw paard ze niet kan slaan, het hoofd van het paard naar de honden richten.
 • Houd rekening met andere ruiters en wacht op uw beurt bij hindernissen, gedraag u zich als een heer, respectievelijk als dame in het jachtveld, en vergeet daarbij vooral de natuur niet.
 • Als u in de buurt bent van een ruiter die problemen heeft probeert u hem dan te helpen en wacht na een val even tot dat de ruiter weer op het paard zit.
 • Indien de Master of Huntsman, door bepaalde omstandigheden, niet met zijn paard verder kan jagen, staat u dan (wanneer gevraagd) uw paard aan hen af.
 • Groet altijd eventuele omstanders en wees vriendelijk, u bent tenslotte te gast en we willen graag nog eens terug komen.
 • Als uw paard slaat, voorzie dan de staart van een rode strik en rijd achter in het veld.
 • U verlaat enkel het jachtveld met toestemming van de Fieldmaster.
 • Te paard wordt niet gerookt.
 • Indien door de Sonneurs de fanfare Les Honneurs, la St. Hubert of een persoonlijke fanfare ten gehore wordt gebracht, dienen de mannelijke leden de cap af te zetten en de dames de rechterhand achter het zadel te houden. Mocht u deze fanfares niet direct herkennen dient u de Sonneurs in de gaten te houden. Indien deze hun cap afzetten wordt u geacht dit ook te doen.
 • Na de kill stapt u, achter de meute, te paard terug naar de paardenwagen of paardentrailer.

Jachtkleding

 • De mannelijke leden dragen een zwarte jachtrok met bordeaux rode kraag, een gele of crèmekleurige rijbroek, zwarte rijlaarzen met jachtkap en eventueel sporen, een witte plastron of “Hunting-tie” en een geel of geruit gilet onder de jachtrok. Verder witte handschoenen en een zwarte cap. De Hunting-tie dient op de voorgeschreven wijze geknoopt te zijn, zodat hij niet buiten het gilet kan komen.
 • De vrouwelijke leden dragen een zwarte jachtrok met bordeaux rode kraag, een witte plastron of “Hunting-tie, een gele of crèmekleurige rijbroek, een zwarte of blauwe cap of een bolhoed. Verder zwarte rijlaarzen met zwarte lakkappen en witte handschoenen.
 • Alleen leden van de Triple B Hunt mogen de speciale Triple B Hunt knopen dragen. Deze worden ook gedragen op de manchetten en aan de achterzijde van de jachtrok.
 • De Master draagt 4 knopen, de equipage 5 knopen en de leden dragen 3 knopen aan de voorzijde van de jachtrok.
 • Alleen de Master, de Huntsman en de Whippers-in dragen een whip (jachtzweep) met een lange slag.
 • Gastruiters dragen een zwarte rij-jas of jachtrok met een zwarte kraag en zwarte cap of bolhoed, een witte plastron, een witte of beige rijbroek, zwarte laarzen en witte handschoenen. Anders dient men in tweed te jagen.
 • Tijdens de eerste jachten van het seizoen (voor de Hurbertusjacht – 1e zaterdag van november) mag men in “Ratcatcher” jagen; d.w.z. tweed jasje, hemd met boord en stropdas of jachthemd met gekleurde plastron, een beige rijbroek, zwarte of bruine laarzen, zwarte bolhoed of cap en bruine of beige handschoenen.
 • Voor en na de jacht worden jachtrok en rij-jas vervangen voor een tweed jasje of bijpassend colbert. Voorts draagt men dan geen sporen.

Paarden

 • De paarden dienen met gepoetst harnachement en verzorgd aan de meet te verschijnen.